Tra cứu kết quả trúng tuyển năm 2019

Thí sinh tra cứu Kết quả trúng tuyển các ngành đào tạo Nghề và Giáo viên năm 2019 tại đây

Tổng chỉ tiêu 2310

Thông báo tuyển sinh cao đẳng chính quy Đợt 2, năm học 2019 - 2020

Căn cứ Kế hoạch số 285/KH-CĐCT ngày 23 tháng 5 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cần Thơ về việc Tuyển sinh năm học 2019 – 2020 như sau: Xem chi tiết

Các ngành mới

Thông báo tuyển sinh cao đẳng chính quy Đợt 2, năm học 2019 - 2020

Căn cứ Kế hoạch số 285/KH-CĐCT ngày 23 tháng 5 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cần Thơ về việc Tuyển sinh năm học 2019 – 2020 như sau: Xem chi tiết

Đào tạo giáo viên

Thông báo tuyển sinh cao đẳng chính quy Đợt 2, năm học 2019 - 2020

Căn cứ Kế hoạch số 285/KH-CĐCT ngày 23 tháng 5 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cần Thơ về việc Tuyển sinh năm học 2019 – 2020 như sau: Xem chi tiết

Thông báo tuyển sinh cao đẳng chính quy Đợt 2, năm học 2019 - 2020

Căn cứ Kế hoạch số 285/KH-CĐCT ngày 23 tháng 5 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cần Thơ về việc Tuyển sinh năm học 2019 – 2020 như sau: Xem chi tiết

Thông tin tuyển sinh 2019

Thông tin tuyển sinh Trường Cao đẳng Cần Thơ các ngành Sư phạm và ngoài Sư phạm năm 2019: Xem chi tiết

Trường Cao đẳng Cần Thơ vẫn còn nhận hồ sơ xét tuyển đối với các ngành sau: Xem thông báo Trường Cao đẳng Cần Thơ vẫn còn nhận hồ sơ xét tuyển đối với các ngành sau: Xem thông báo

Thí sinh có thể đăng ký trực tuyến tại đây: http://tuyensinh.cdct.edu.vn/tructuyen

TT

Tên ngành

Chỉ tiêu

Thời gian nhận hồ sơ

1

Giáo dục Mầm non - 51140201

42

Đến hết ngày 25/8/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Sư phạm Toán học - 51140209

13

3

Sư phạm Tin học - 51140210

18

4

Sư phạm Hóa học - 51140212

05

5

Sư phạm Công nghệ - 51140215

20

6

Sư phạm Ngữ văn - 51140217

05

7

Sư phạm Âm nhạc - 51140221

17

8

Sư phạm Mỹ thuật - 51140222

22

9

Sư phạm Tiếng Anh - 51140231

12

10

Việt Nam học - 6220103

171

Đến hết ngày 12/9/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Tiếng Anh - 6220206

78

12

Hệ thống thông tin - 6320201

43

13

Marketing - 6340116

14

14

Tài chính doanh nghiệp - 6340201

30

15

Tài chính ngân hàng - 6340202

39

16

Tài chính tín dụng - 6340203

30

17

Kế toán - 6340301

82

18

Quản trị văn phòng - 6340403

95

19

Quản trị kinh doanh - 6340404

98

20

Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ - 6340417

28

21

Dịch vụ pháp lý - 6380201

248

22

Tin học ứng dụng - 6480205

32

23

Quản trị mạng máy tính - 6480209

11

24

Thiết kế trang Web - 6480214

16

25

Công nghệ kỹ thuật xây dựng - 6510103

124

26

Công nghệ kỹ thuật môi trường - 6510421

145

27

Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước - 6510422

20

28

Công nghệ may - 6540204

36

29

Quản lý xây dựng - 6580301

09

30

Bảo vệ môi trường đô thị - 6850104

19


Xem chi tiết tại:

  1. http://tuyensinh.cdct.edu.vn/thong-bao/tuyen-sinh-2019/79-thong-bao-tuyen-sinh-cao-dang-chinh-quy-dot-2-nam-hoc-2019-2020
  2. http://tuyensinh.cdct.edu.vn/thong-bao/tuyen-sinh-2019/34-thong-tin-tuyen-sinh-2019

 

Môi trường đào tạo thân thiện - Trường Cao đẳng Cần Thơ