Anh chị học viên ở xa có thể tải Phiếu đăng ký học lớp chứng chỉ NVSP tại đây

Thông tin chi tiết xem tại đây: Biểu mẫu phiếu đăng ký xét tuyển 2020 (Phiếu điểm và Học bạ)

Ghi chú: 

- Nếu thí sinh xét theo hình thức Học bạ thì không ghi vào mục 12. Ghi điểm các môn thi theo mã tổ hợp đăng ký xét tuyển

- Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển trực tuyến tại đây http://tuyensinh.cdct.edu.vn/tructuyen

 

Thông tin chi tiết xem tại đây: Biểu mẫu phiếu đăng ký xét tuyển 2019 (Phiếu điểm và Học bạ)

Ghi chú: 

- Nếu thí sinh xét theo hình thức Học bạ thì không ghi vào mục 12. Ghi điểm các môn thi theo mã tổ hợp đăng ký xét tuyển

- Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển trực tuyến tại đây http://tuyensinh.cdct.edu.vn/tructuyen

 

Các bài viết liên quan: