Thông tin chi tiết xem tại đây: Biểu mẫu phiếu đăng ký xét tuyển 2019