Trường Cao đẳng Cần Thơ vẫn còn nhận hồ sơ xét tuyển đối với các ngành sau: Xem thông báoTrường Cao đẳng Cần Thơ vẫn còn nhận hồ sơ xét tuyển đối với các ngành sau: Xem thông báo

Thí sinh có thể đăng ký trực tuyến tại đây: http://tuyensinh.cdct.edu.vn/tructuyen

TT

Tên ngành

Thời gian nhận hồ sơ

1

Giáo dục Mầm non - 51140201

Đến hết ngày 30/9/2019

   

 

 

 

 

2

Giáo dục Tiểu học - 51140202

3

Sư phạm Toán học - 51140209

4

Sư phạm Âm nhạc - 51140221

5

Sư phạm Mỹ thuật - 51140222

6

Việt Nam học - 6220103

Đến hết ngày 30/9/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Tiếng Anh - 6220206

8

Hệ thống thông tin - 6320201

9

Marketing - 6340116

10

Tài chính ngân hàng - 6340202

11

Kế toán - 6340301

12

Quản trị văn phòng - 6340403

13

Quản trị kinh doanh - 6340404

14

Dịch vụ pháp lý - 6380201

15

Tin học ứng dụng - 6480205

16

Quản trị mạng máy tính - 6480209

17

Công nghệ kỹ thuật xây dựng - 6510103

18

Công nghệ kỹ thuật môi trường - 6510421

19

Công nghệ may - 6540204

20

Quản lý xây dựng - 6580301

 

Môi trường đào tạo thân thiện - Trường Cao đẳng Cần Thơ

Vui lòng nhập địa chỉ email phù hợp với tài khoản của bạn. Tên đăng nhập của bạn sẽ được gửi đến địa chỉ email này.