Trường Cao đẳng Cần Thơ thông báo Khai giảng Lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giáo viên Tiểu học Hạng II, Khóa 3-2019 vào lúc 07h15’ ngày 03/8/2019 tại Phòng 213 (nhà học A2).

Trường Cao đẳng Cần Thơ thông báo Khai giảng Lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giáo viên THCS Hạng II, Khóa 2-2019 vào lúc 07h15’ ngày 05/7/2019 tại Phòng 225 (nhà học A2).

Trường Cao đẳng Cần Thơ liên kết đào tạo với Trường Đại học Đồng Tháp tổ chức bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp cho tất cả viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập như sau: Xem chi tiết thông báo số 237/TB-CĐCT