Trường Cao đẳng Cần Thơ thông báo về việc gia hạn thời gian mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Sư phạm dạy Nghề như sau: Xem chi tiết

Trường Cao đẳng Cần Thơ liên kết đào tạo với Trường Đại học Đồng Tháp tổ chức bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp cho tất cả viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập như sau: Xem chi tiết thông báo số 237/TB-CĐCT

Lịch dạy bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giáo viên Tiểu học hạng II

Trường Cao đẳng Cần Thơ liên kết đào tạo với Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Sư phạm dạy nghề cho tất cả viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng như sau: Xem chi tiết

Căn cứ vào nhu cầu học tập của sinh viên và tạo điều kiện cho sinh viên ngành Cao đẳng Việt Nam học, Dịch vụ du lịch và Lữ hành của trường có điều kiện đi làm ở các cơ sở, công ty du lịch lữ hành, nhà hàng, khách sạn... Trường Cao đẳng cần Thơ liên kết với Trường Cao đẳng nghề Văn Lang Hà Nội thông báo chiêu sinh khóa học Nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch theo chương trình của Tổng cục du lịch như sau: Xem chi tiết