Trường Cao đẳng Cần Thơ liên kết đào tạo với Trường Đại học Đồng Tháp tổ chức mở lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Mầm non hạng III năm 2020 cụ thể như sau: Xem chi tiết

Trường Cao đẳng Cần Thơ liên kết đào tạo với Trường Đại học Đồng Tháp tổ chức mở lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Tiểu học hạng III năm 2020 cụ thể như sau: Xem chi tiết

Trường Cao đẳng Cần Thơ thông báo Khai giảng Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giáo viên Tiểu học Hạng II, Khóa 1 năm 2020 vào lúc 07h15’ ngày 06/06/2020 tại Phòng 411 (Nhà học A4).

Trường Cao đẳng Cần Thơ thông báo Khai giảng (dự kiến) Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giáo viên Tiểu học Hạng III, Khóa 2 năm 2020 vào lúc 07h15’ ngày 18/07/2020 tại Phòng 213 (Nhà học A2).

Trường Cao đẳng Cần Thơ liên kết đào tạo với Trường Đại học Đồng Tháp tổ chức bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp cho tất cả viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập như sau: Xem chi tiết thông báo số 237/TB-CĐCT