Nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, nhân viên, học sinh, sinh viên có nhu cầu đi làm ở các cơ sở, công ty du lịch lữ hành, nhà hàng, khách sạn... Trường Cao đẳng Cần Tho liên kết với Trường Cao đẳng nghề Văn Lang Hà Nội thông báo chiêu sinh các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ: Quản trị khách sạn, Dịch vụ nhà hàng, Lễ tân khách sạn, Nghiệp vụ lưu trú: Xem chi tiết