Căn cứ vào nhu cầu học tập của sinh viên và tạo điều kiện cho sinh viên ngành Cao đẳng Việt Nam học, Dịch vụ du lịch và Lữ hành của trường có điều kiện đi làm ở các cơ sở, công ty du lịch lữ hành, nhà hàng, khách sạn... Trường Cao đẳng cần Thơ liên kết với Trường Cao đẳng nghề Văn Lang Hà Nội thông báo chiêu sinh khóa học Nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch theo chương trình của Tổng cục du lịch như sau: Xem chi tiết