Trường Cao đẳng Cần Thơ thông báo Khai giảng Lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giáo viên Tiểu học Hạng II, Khóa 3-2019 vào lúc 07h15’ ngày 03/8/2019 tại Phòng 213 (nhà học A2).

Bài viết liên quan: Thông báo về việc mở lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập (Giáo viên)