Danh sách thí sinh trúng tuyển đại học năm 2019, hình thức đào tạo liên thông vừa làm vừa học năm 2019 tại Trường Cao đẳng Cần Thơ: Xem chi tiết

Trung tâm Đào tạo BDTX, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội xin gửi tới Quý Trường kế hoạch thi kết thúc học phần cho lớp Giáo dục Tiểu học khóa 12 (Trình độ TCCN) hệ vừa làm vừa học liên kết với Trường Cao đẳng cần Thơ như sau: Xem chi tiết

Lịch ôn thi tuyển sinh các lớp liên thông đại học hình thức VLVH năm 2019 như sau: Xem chi tiết

Lịch thi các lớp đào tạo liên thông trình độ đại học năm 2019: Xem chi tiết

Trường Cao đẳng Cần Thơ thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học, hệ vừa làm vừa học năm 2019 liên kết đào tạo với Trường Đại học Nam Cần Thơ như sau: Xem chi tiết