Trường Cao đẳng Cần Thơ thông báo tuyển sinh đào tạo đại học (văn bằng 2), liên thông từ trình độ trung cấp, cao đẳng lên đại học, hình thức vừa làm vừa học năm 2019 liên kết đào tạo với Trường Đại học Đồng Tháp như sau: Xem chi tiết

Lịch thi kết thúc học phần các lớp Đại học khóa 2018, ngày thi 13/01/2019: Xem chi tiết

Lịch thi học phần các lớp liên thông với Đại học Đồng Tháp (ngày thi 26/5/2018) được ký ngày 18/5/2018: Xem chi tiết

Lịch này sẽ thay thế cho lịch thi được ký ngày 03/5/2018 Lịch thi học phần các lớp liên thông với Đại học Đồng Tháp (ngày thi 26/5/2018)

Thông báo về việc tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp ĐH liên thông hệ VLVH năm 2018: Xem chi tiết

Kế hoạch đào tạo chuyên ngành lớp Giáo dục Tiểu học khóa 12 (Trình độ TCCN) hệ VLVH: Xem chi tiết