Lịch thi các lớp đào tạo liên thông trình độ đại học năm 2019: Xem chi tiết

Lịch ôn thi tuyển sinh các lớp liên thông đại học hình thức VLVH năm 2019 như sau: Xem chi tiết

Lịch thi kết thúc học phần các lớp ĐH liên thông (vừa làm vừa học) tại Trường Cao đẳng Cần Thơ (ngày thi 10/8/2019) như sau: Xem chi tiết

Trường Cao đẳng Cần Thơ thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học, hệ vừa làm vừa học năm 2019 liên kết đào tạo với Trường Đại học Nam Cần Thơ như sau: Xem chi tiết

Trường Cao đẳng Cần Thơ thông báo về việc gia hạn nhận hồ sơ tuyển sinh đào tạo liên thông, đại học văn bằng hai hình thức vừa làm vừa học năm 2019 như sau: Xem chi tiết