Thông báo về việc tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp ĐH liên thông hệ VLVH năm 2018: Xem chi tiết