Trường Cao đẳng Cần Thơ thông báo tuyển sinh đào tạo đại học (văn bằng 2), liên thông từ trình độ trung cấp, cao đẳng lên đại học, hình thức vừa làm vừa học năm 2019 liên kết đào tạo với Trường Đại học Đồng Tháp như sau: Xem chi tiết