Lịch thi kết thúc học phần các lớp ĐH liên thông (vừa làm vừa học) tại Trường Cao đẳng Cần Thơ (ngày thi 10/8/2019) như sau: Xem chi tiết