Lịch ôn thi tuyển sinh các lớp liên thông đại học hình thức VLVH năm 2019 như sau: Xem chi tiết