Danh sách thí sinh trúng tuyển đại học năm 2019, hình thức đào tạo liên thông vừa làm vừa học năm 2019 tại Trường Cao đẳng Cần Thơ: Xem chi tiết

Khai giảng lúc 7h30 ngày 29/9/2019 tại Giảng đường 2