Căn cứ Thông báo số 124/TB-CĐCT ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cần Thơ về việc mở lớp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy Tiểu học, Nhà trường dự kiến kế hoạch mở lớp như sau: Xem chi tiết

Trường Cao đẳng Cần Thơ thông báo về việc Khai giảng lớp Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm dạy THCS vào lúc 7h30 ngày 06/6/2020 tại phòng học 213 (Nhà học A2).

Trường Cao đẳng Cần Thơ thông báo về việc mở lớp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy Tiểu học như sau: Xem chi tiết

Trường Cao đẳng Cần Thơ thông báo về việc Khai giảng lớp Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm dạy Tiểu học vào lúc 7h30 ngày 09/5/2020 tại phòng học 213 (Nhà học A2).

Trường Cao đẳng Cần Thơ thông báo về việc học lớp chứng chỉ nghiệp vụ bảo mẫu Tiểu học, Mầm non như sau: Xem chi tiết