Trường Cao đẳng Cần Thơ thông báo về việc Khai giảng lớp Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm dạy Tiểu học vào lúc 7h30 ngày 15/02/2020 tại phòng học 213 (Nhà học A2).

Trường Cao đẳng Cần Thơ thông báo mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Bảo mẫu Tiểu học, Mầm non như sau: Xem chi tiết

Căn cứ nhu cầu học tập của sinh viên và tạo điều kiện cho sinh viên ngành Cao đẳng Tiếng Anh và Tin học ứng dụng của trường có điều kiện đi dạy ở các trường trung học cơ sở. Trường Cao đẳng Cần Thơ thông báo mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy THCS chuyên ngành Tiếng Anh và Tin học ứng dụng như sau: Xem chi tiết

Trường Cao đẳng Cần Thơ thông báo mở lớp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý Giáo dục như sau: Xem chi tiết

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên tốt nghiệp các chuyên ngành có nhu cầu đi dạy ở các trường Trung học cơ sở. Trường Cao đẳng Cần Thơ thông báo mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy Trung học cơ sở như sau: Xem chi tiết