In bài này
Chuyên mục: Các lớp ngắn hạn

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên tốt nghiệp các chuyên ngành có nhu cầu đi dạy ở các trường Tiểu học. Trường Cao đẳng Cần Thơ thông báo mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy Tiểu học như sau: Xem chi tiết