Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên tốt nghiệp các chuyên ngành có nhu cầu đi dạy ở các trường Trung học cơ sở. Trường Cao đẳng Cần Thơ thông báo mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy Trung học cơ sở như sau: Xem chi tiết