Căn cứ nhu cầu học tập của sinh viên và tạo điều kiện cho sinh viên ngành Cao đẳng Tiếng Anh và Tin học ứng dụng của trường có điều kiện đi dạy ở các trường trung học cơ sở. Trường Cao đẳng Cần Thơ thông báo mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy THCS chuyên ngành Tiếng Anh và Tin học ứng dụng như sau: Xem chi tiết