Trường Cao đẳng Cần Thơ tổ chức thi Năng khiếu và kiểm tra Tác phong sư phạm đối với các ngành đào tạo giáo viên (Sư phạm) ngày 26/8/2019.

Căn cứ Kế hoạch số 285/KH-CĐCT ngày 23 tháng 5 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cần Thơ về việc Tuyển sinh năm học 2019 – 2020 như sau: Xem chi tiết

Trường Cao đẳng Cần Thơ tổ chức thi Năng khiếu và kiểm tra Tác phong sư phạm đối với các ngành đào tạo giáo viên (Sư phạm) ngày 16/8/2019.

Trường Cao đẳng Cần Thơ thông báo kết quả thi Năng khiếu và kiểm tra Tác phong sư phạm ngày 16/8/2019

Bảng điểm chuẩn trúng tuyển các ngành đào tạo giáo viên Đợt 1 - Năm 2019: Xem chi tiết