Căn cứ Kế hoạch số 285/KH-CĐCT ngày 23 tháng 5 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cần Thơ về việc Tuyển sinh năm học 2019 – 2020 như sau: Xem chi tiết

Căn cứ Kế hoạch số 285/KH-CĐCT ngày 23 tháng 5 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cần Thơ về việc Tuyển sinh năm học 2019 – 2020 như sau: Xem chi tiết

Căn cứ Kế hoạch số 285/KH-CĐCT ngày 23 tháng 5 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cần Thơ về việc Tuyển sinh năm học 2019 - 2020, Trường Cao đẳng Cần Thơ tuyển sinh các ngành trung cấp chính quy như sau: Xem chi tiết

Căn cứ Kế hoạch số 285/KH-CĐCT ngày 23 tháng 5 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cần Thơ về việc Tuyển sinh năm học 2019 - 2020, Trường Cao đẳng Cần Thơ tuyển sinh các ngành cao đẳng hệ VLVH như sau: Xem chi tiết

Thời gian khám sức khỏe và nhập học đối với các thí sinh trúng tuyển (Khóa 44) như sau: