Trường Cao đẳng Cần Thơ tuyển sinh năm 2019 - 2020 gồm hệ Trung cấp và Cao đẳng với 47 ngành:

 1. Giáo dục Mầm non - 51140201
 2. Giáo dục Tiểu học - 51140202
 3. Sư phạm Toán học - 51140209
 4. Sư phạm Tin học - 51140210
 5. Sư phạm Hóa học - 51140212
 6. Sư phạm Sinh học - 51140213
 7. Sư phạm Công nghệ - 51140215
 8. Sư phạm Ngữ văn - 51140217
 9. Sư phạm Âm nhạc - 51140221
 10. Sư phạm Mỹ thuật - 51140222
 11. Sư phạm Tiếng Anh - 51140231
 12. Việt Nam học - 6220103
 13. Tiếng Anh - 6220206
 14. Hệ thống thông tin - 6320201
 15. Marketing - 6340116
 16. Tài chính doanh nghiệp - 6340201
 17. Tài chính ngân hàng - 6340202
 18. Tài chính tín dụng - 6340203
 19. Kế toán - 6340301
 20. Quản trị văn phòng - 6340403
 21. Quản trị kinh doanh - 6340404
 22. Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ - 6340417
 23. Dịch vụ pháp lý - 6380201
 24. Tin học ứng dụng - 6480205
 25. Quản trị mạng máy tính - 6480209
 26. Thiết kế trang Web - 6480214
 27. Công nghệ kỹ thuật xây dựng - 6510103
 28. Công nghệ kỹ thuật môi trường - 6510421
 29. Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước - 6510422
 30. Công nghệ may - 6540204
 31. Quản lý xây dựng - 6580301
 32. Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - 6810101
 33. Bảo vệ môi trường đô thị - 6850104
 34. (Trung cấp) Thư viện - Thiết bị trường học - 5320207
 35. (Trung cấp) Văn thư hành chính - 5320301
 36. (Trung cấp) Hành chính văn phòng - 5320305
 37. (Trung cấp) Tài chính - Ngân hàng - 5340202
 38. (Trung cấp) Kế toán hành chính sự nghiệp - 5340307
 39. (Trung cấp) Pháp luật - 5380101
 40. (Trung cấp) Công nghệ kỹ thuật phần mềm máy tính - 5480106
 41. (Trung cấp) Tin học ứng dụng - 5480205
 42. (Trung cấp) Quản trị mạng máy tính - 5480209
 43. (Trung cấp) Thiết kế và quản lý Website - 5480215
 44. (Trung cấp) Du lịch lữ hành - 5810101
 45. (Trung cấp) Hướng dẫn du lịch - 5810103
 46. (Trung cấp) Nghiệp vụ nhà hàng khách sạn - 5810205
 47. (Trung cấp) Quản lý tài nguyên và môi trường - 5850103

Xem chi tiết tại: http://tuyensinh.cdct.edu.vn

 1. http://tuyensinh.cdct.edu.vn/thong-bao/tuyen-sinh-2019/36-thong-bao-ve-viec-tuyen-sinh-cao-dang-chinh-quy-nam-hoc-2019-2020
 2. http://tuyensinh.cdct.edu.vn/thong-bao/tuyen-sinh-2019/34-thong-tin-tuyen-sinh-2019