Chỉ tiêu của 20 ngành hệ Cao đẳng

TT

Tên ngành

Chỉ tiêu

Thời gian nhận hồ sơ

1

Giáo dục Mầm non - 51140201

25

Đến hết ngày 30/9/2019

  

 

 

 

 

2

Giáo dục Tiểu học - 51140202

02

3

Sư phạm Toán học - 51140209 04

4

Sư phạm Âm nhạc - 51140221

13

5

Sư phạm Mỹ thuật - 51140222

21

6

Việt Nam học - 6220103

50

Đến hết ngày 30/9/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Tiếng Anh - 6220206

50

8

Hệ thống thông tin - 6320201

50

9

Marketing - 6340116

50

10

Tài chính ngân hàng - 6340202

50

11

Kế toán - 6340301

50

12

Quản trị văn phòng - 6340403

50

13

Quản trị kinh doanh - 6340404

50

14

Dịch vụ pháp lý - 6380201

50

15

Tin học ứng dụng - 6480205

50

16

Quản trị mạng máy tính - 6480209

50

17

Công nghệ kỹ thuật xây dựng - 6510103

50

18

Công nghệ kỹ thuật môi trường - 6510421

50

19

Công nghệ may - 6540204

50

20

Quản lý xây dựng - 6580301

50


Xem chi tiết tại: http://tuyensinh.cdct.edu.vn

  1. Thông báo tuyển sinh cao đẳng chính quy Đợt 3, năm học 2019 - 2020
  2. Thông báo tuyển sinh trung cấp chính quy năm học 2019 - 2020
  3. Thông tin tuyển sinh 2019