Thời gian phát hành hồ sơ xét tuyển và nhận hồ sơ nhập học của từng Đợt như sau:

- Đối với các ngành đào tạo giáo viên (Sư phạm)

Đợt 1 (theo lịch của Bộ GDĐT)

Đợt 2 (nếu đợt 1 chưa đủ chỉ tiêu)

- Nhận hồ sơ xét tuyển:

+ Theo hồ sơ đăng ký nguyện vọng của thí sinh đăng ký tại trường THPT

+ Nhận hồ sơ: từ 10/4/2019 đến 08/7/2019

- Kiểm tra tác phong sư phạm và thi năng khiếu: 10/7/2019

- Công bố kết quả kiểm tra tác phong sư phạm và thi năng khiếu: 12/7/2019

- Xét tuyển: 06 - 08/8/2019

- Công bố kết quả tuyển sinh: 09/8/2019

- Nhận giấy báo trúng tuyển và làm thủ tục nhập học: 10/8/2019 - 15/8/2019

- Nhận hồ sơ xét tuyển: từ ngày 16/8/2019 đến 25/8/2019

- Kiểm tra tác phong sư phạm và thi năng khiếu: 26/8/2019

- Công bố kết quả kiểm tra TPSP và thi năng khiếu: 27/8/2019

- Xét tuyển: 28/8/2019

- Công bố kết quả tuyển sinh: 29/8/2019

- Nhận giấy báo trúng tuyển và làm thủ tục nhập học: 30/8/2019 - 08/9/2019

 

* Xét tuyển đợt 3: sẽ thông báo sau, nếu còn chỉ tiêu

 

- Đối với các ngành đào tạo nghề (ngoài Sư phạm)

Đợt 1

Đợt 2 (nếu đợt 1 chưa đủ chỉ tiêu)

- Thời gian nhận hồ sơ: 10/4 - 20/7/2019

- Ngày xét tuyển: 21/7/2019

- Ngày công bố kết quả xét tuyển: 22/7/2019

- Thời gian nhận giấy báo trúng tuyển và làm thủ tục nhập học: 22/7/2019 - 04/8/2019

- Thời gian nhận hồ sơ: 23/7 – 04/8/2019

- Ngày xét tuyển: 05/8/2019

- Ngày công bố kết quả xét tuyển: 06/8/2019

- Thời gian nhận giấy báo trúng tuyển và làm thủ tục nhập học: 07/8/2019 - 08/9/2019

* Xét tuyển đợt 3: Sẽ thông báo sau, nếu còn chỉ tiêu

Xem chi tiết tại: http://tuyensinh.cdct.edu.vn

  1. http://tuyensinh.cdct.edu.vn/thong-bao/tuyen-sinh-2019/36-thong-bao-ve-viec-tuyen-sinh-cao-dang-chinh-quy-nam-hoc-2019-2020
  2. http://tuyensinh.cdct.edu.vn/thong-bao/tuyen-sinh-2019/34-thong-tin-tuyen-sinh-2019