Thời gian phát hành hồ sơ xét tuyển và nhận hồ sơ nhập học của từng Đợt như sau:

- Đối với các ngành đào tạo Giáo viên (Sư phạm)

Đợt 3

Đợt 4

- Nhận hồ sơ xét tuyển: từ ngày 16/9/2019 đến 30/9/2019

- Kiểm tra tác phong sư phạm và thi năng khiếu: 01/10/2019

- Công bố kết quả kiểm tra tác phong sư phạm và thi năng khiếu: 02/10/2019

- Xét tuyển: 03/10/2019

- Công bố kết quả tuyển sinh: 04/10/2019

- Nhận giấy báo trúng tuyển và làm thủ tục nhập học: 05/10/2019 - 11/10/2019

 

    Sẽ có thông báo sau nếu đợt 3 chưa đủ chỉ tiêu

 

 

 

 

 

 

 

- Đối với các ngành đào tạo Nghề (ngoài Sư phạm)

Đợt 3

Đợt 4

- Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 16/9/2019 đến 30/9/2019

- Xét tuyển: 03/10/2019

- Công bố kết quả tuyển sinh: 04/10/2019

- Nhận giấy báo trúng tuyển và làm thủ tục nhập học: 05/10/2019 - 11/10/2019

    Sẽ có thông báo sau nếu đợt 3 chưa đủ chỉ tiêu

 

 

 

 


Xem chi tiết tại: http://tuyensinh.cdct.edu.vn

  1. Thông báo tuyển sinh cao đẳng chính quy Đợt 3, năm học 2019 - 2020
  2. Thông báo tuyển sinh trung cấp chính quy năm học 2019 - 2020
  3. Thông tin tuyển sinh 2019