Đối tượng và điều kiện xét tuyển của các ngành như sau:

- Đối với các ngành đào tạo giáo viên (Sư phạm): Chỉ xét tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại thành phố Cần Thơ từ 03 năm trở lên và tốt nghiệp THPT hoặc tương đương tại địa phương trong kỳ thi THPT Quốc gia.

- Đối với các ngành đào tạo nghề (ngoài Sư phạm): Thí sinh trong cả nước đã tốt nghiệp THPT hoặc tốt nghiệp THCS đã hoàn thành chương trình THPT/TC chuyên nghiệp.

Xem chi tiết tại: http://tuyensinh.cdct.edu.vn

  1. http://tuyensinh.cdct.edu.vn/thong-bao/tuyen-sinh-2019/36-thong-bao-ve-viec-tuyen-sinh-cao-dang-chinh-quy-nam-hoc-2019-2020
  2. http://tuyensinh.cdct.edu.vn/thong-bao/tuyen-sinh-2019/34-thong-tin-tuyen-sinh-2019