Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển trực tuyến theo cả 02 hình thức: Học bạ và Phiếu điểm

- Thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến tại địa chỉ http://tuyensinh.cdct.edu.vn/tructuyen

- Sau khi hoàn thành việc đăng ký, thí sinh đến Trường hoặc bưu điện gần nhất để đóng lệ phí xét tuyển.

Xem hướng dẫn chi tiết tại: Các bước đăng ký xét tuyển trực tuyến 2019

  1. http://tuyensinh.cdct.edu.vn/thong-bao/tuyen-sinh-2019/36-thong-bao-ve-viec-tuyen-sinh-cao-dang-chinh-quy-nam-hoc-2019-2020
  2. http://tuyensinh.cdct.edu.vn/thong-bao/tuyen-sinh-2019/34-thong-tin-tuyen-sinh-2019