Lệ phí xét tuyển được đóng sau khi thí sinh đăng ký thành công; Học phí được đóng khi thí sinh đến làm hồ sơ nhập học (Có thể đóng theo năm học hoặc theo học kỳ)

- Lệ phí xét tuyển:

            + Ngành đào tạo giáo viên: Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/hồ sơ; Lệ phí kiểm tra tác phong sư phạm: 80.000 đồng/thí sinh; Lệ phí thi năng khiếu: 300.000 đồng/hồ sơ

            + Ngành đào tạo nghề: 30.000 đồng/hồ sơ

- Học phí:

            + Ngành đào tạo giáo viên: Miễn phí

            + Ngành đào tạo nghề: Xem chi tiết tại bài viết Quyết định thu học phí từ năm học 2017-2018 đến năm học 2020-2021 

Xem chi tiết tại: http://tuyensinh.cdct.edu.vn

  1. http://tuyensinh.cdct.edu.vn/thong-bao/tuyen-sinh-2019/36-thong-bao-ve-viec-tuyen-sinh-cao-dang-chinh-quy-nam-hoc-2019-2020
  2. http://tuyensinh.cdct.edu.vn/thong-bao/tuyen-sinh-2019/34-thong-tin-tuyen-sinh-2019