Trường Cao đẳng Cần Thơ công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2019 như sau: