In bài này
Chuyên mục: Tuyển sinh 2019

Căn cứ Kế hoạch số 285/KH-CĐCT ngày 23 tháng 5 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cần Thơ về việc Tuyển sinh năm học 2019 - 2020, Trường Cao đẳng Cần Thơ tuyển sinh các ngành trung cấp chính quy như sau: Xem chi tiết