Trường Cao đẳng Cần Thơ tổ chức thi Năng khiếu (Đợt 1) đối với ngành Giáo dục Mầm non ngày 15/8/2020.

Căn cứ Kế hoạch số 245/KH-CĐCT ngày 27 tháng 4 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cần Thơ về việc Tuyển sinh năm học 2020 - 2021 như sau: Xem chi tiết

(Điều chỉnh bổ sung thông báo số 246/TB-CĐCT ngày 28 tháng 4 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cần Thơ)

Danh mục ngành, chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2020

Căn cứ Kế hoạch số 245/KH-CĐCT ngày 27 tháng 4 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cần Thơ về việc Tuyển sinh năm học 2020 - 2021. Trường Cao đẳng Cần Thơ thông báo tuyển sinh cao đẳng chính quy ngành Giáo dục Mầm non năm 2020 như sau: Xem chi tiết