Căn cứ Kế hoạch số 245/KH-CĐCT ngày 27 tháng 4 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cần Thơ về việc Tuyển sinh năm học 2020 - 2021, Trường Cao đẳng Cần Thơ thông báo về việc tuyển sinh Trung cấp chính quy năm học 2020 - 2021 như sau: Xem chi tiết