Thời gian phát hành hồ sơ xét tuyển và nhận hồ sơ nhập học của từng Đợt như sau:

- Đối với các ngành Giáo dục Mầm non

Đợt 1

Đợt 2

- Nhận hồ sơ xét tuyển: từ ngày 19/6/2020 đến 13/8/2020

- Thời gian thi môn Năng khiếu tại trường (Nhà học A1): lúc 06g45 ngày 15/8/2020

- Ngày công bố kết quả thi môn Năng khiếu: 17/8/2020

- Ngày xét tuyển: 24/9/2020

- Công bố kết quả tuyển sinh: 27/9/2020

- Nhận giấy báo trúng tuyển và làm thủ tục nhập học: 28/9/2020 - 07/10/2020

 - Nhận hồ sơ xét tuyển: từ ngày 08/10/2020 đến 18/10/2020

- Thời gian thi môn Năng khiếu tại trường (Nhà học A1): lúc 06g45 ngày 19/8/2020

- Ngày công bố kết quả thi môn Năng khiếu: 20/10/2020

- Ngày xét tuyển: 21/10/2020

- Công bố kết quả tuyển sinh: 22/10/2020

- Nhận giấy báo trúng tuyển và làm thủ tục nhập học: 23/10/2020 - 01/11/2020 

 

- Đối với các ngành đào tạo Nghề (ngoài Sư phạm)

Đợt 1

Đợt 2

- Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 28/4/2020 đến 15/9/2020

- Xét tuyển: 16/9/2020

- Công bố kết quả tuyển sinh: 17/9/2020

- Nhận giấy báo trúng tuyển và làm thủ tục nhập học: 17/9/2020 - 25/9/2020

- Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 26/9/2020 đến 30/9/2020

- Xét tuyển: 01/10/2020

- Công bố kết quả tuyển sinh: 02/10/2020

- Nhận giấy báo trúng tuyển và làm thủ tục nhập học: 02/10/2020 - 10/10/2020 


Xem chi tiết tại: http://tuyensinh.cdct.edu.vn

  1. Thông báo tuyển sinh CĐ chính quy ngành Giáo dục Mầm non năm học 2020 - 2021

  2. Thông báo tuyển sinh cao đẳng chính quy các ngành đào tạo Nghề năm học 2020 - 2021