Đối tượng và điều kiện xét tuyển của các ngành như sau:

- Đối với các ngành đào tạo Giáo viên (Sư phạm):

            + Chỉ xét tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại thành phố Cần Thơ từ 03 năm trở lên và tốt nghiệp THPT tại địa phương.

            + Bắt buộc phải dự thi năng khiếu và kiểm tra tác phong sư phạm theo lịch công bố trên website Tuyển sinh Cao đẳng Cần Thơ

- Đối với các ngành đào tạo Nghề (ngoài Sư phạm): Thí sinh trong cả nước đã tốt nghiệp THPT hoặc tốt nghiệp THCS đã hoàn thành chương trình THPT/TC chuyên nghiệp.


Xem chi tiết tại: http://tuyensinh.cdct.edu.vn

  1. Thông báo tuyển sinh CĐ chính quy ngành Giáo dục Mầm non năm học 2020 - 2021
  2. Thông báo tuyển sinh cao đẳng chính quy các ngành đào tạo Nghề năm học 2020 - 2021
  3. Đề án tuyển sinh trình độ cao đẳng hệ chính quy ngành Giáo dục Mầm non năm 2020