- Tra cứu kết quả tuyển sinh tại đây

- Thời gian công bố kết quả trúng tuyển theo như lịch Thời gian phát hành hồ sơ xét tuyển và nhận hồ sơ nhập học.

- Tùy theo số lượng chỉ tiêu còn lại sau các Đợt xét tuyển, Nhà trường sẽ quyết định có hay không việc tuyển sinh các đợt tiếp theo. Thí sinh nên đăng ký sớm để có cơ hội xét tuyển vào Trường cao hơn.


Xem chi tiết tại: http://tuyensinh.cdct.edu.vn/thong-bao/tuyen-sinh-2020

  1. Thông báo tuyển sinh cao đẳng chính quy các ngành đào tạo Nghề năm học 2020 - 2021

  2. Thông báo tuyển sinh CĐ chính quy ngành Giáo dục Mầm non năm học 2020 - 2021