Trường CNN International Language Philippines chuyên đào tạo Anh ngữ chuẩn hóa; học viên tham dự sẽ được du học tại Phillipines; các chương trình học được thiết kế phù hợp với từng học viên để các học viên có đủ khả năng tham dự các kỳ thi như TOEFL, IELTS sau khi kết thúc khóa học.

     TS. Hồ Thanh Tâm cho biết, Trường Cao đẳng Cần Thơ luôn sẵn sàng hợp tác với Trường CNN International Language Philippines và hy vọng hai trường sẽ tiếp tục trao đổi các vấn đề để có thể tiến tới hợp tác trong tương lai.

 
Quang cảnh buổi đón tiếp