Trường Cao Đẳng Cần Thơ tổ chức diễn đàn kết nối sinh viên và doanh nghiệp

 

 

Hợp tác doanh nghiệp, hỗ trợ việc làm sinh viên

 

Chương trình tư vấn tuyển sinh online năm 2022