Trường Cao đẳng Cần Thơ vẫn còn nhận hồ sơ xét tuyển đối với các ngành sau: Xem thông báo

Thí sinh có thể đăng ký trực tuyến tại đây: http://tuyensinh.cdct.edu.vn/tructuyen

TT

Tên ngành

Thời gian nhận hồ sơ

1

Giáo dục Mầm non - 51140201

Đến hết ngày 30/9/2019

   

 

 

 

 

2

Giáo dục Tiểu học - 51140202

3

Sư phạm Toán học - 51140209

4

Sư phạm Âm nhạc - 51140221

5

Sư phạm Mỹ thuật - 51140222

6

Việt Nam học - 6220103

Đến hết ngày 30/9/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Tiếng Anh - 6220206

8

Hệ thống thông tin - 6320201

9

Marketing - 6340116

10

Tài chính ngân hàng - 6340202

11

Kế toán - 6340301

12

Quản trị văn phòng - 6340403

13

Quản trị kinh doanh - 6340404

14

Dịch vụ pháp lý - 6380201

15

Tin học ứng dụng - 6480205

16

Quản trị mạng máy tính - 6480209

17

Công nghệ kỹ thuật xây dựng - 6510103

18

Công nghệ kỹ thuật môi trường - 6510421

19

Công nghệ may - 6540204

20

Quản lý xây dựng - 6580301

 

Môi trường đào tạo thân thiện - Trường Cao đẳng Cần Thơ