Anh chị học viên ở xa có thể tải Phiếu đăng ký học lớp chứng chỉ NVSP tại đây