Tải biểu mẫu tại đây: Biểu mẫu phiếu đăng ký xét tuyển 2021 (Phiếu điểm và Học bạ)

Xem biểu mẫu:

Ghi chú: 

- Nếu thí sinh xét theo hình thức Học bạ thì không ghi vào mục 12. Ghi điểm các môn thi theo mã tổ hợp đăng ký xét tuyển

- Ngoại ra, thí sinh có thể đăng ký xét tuyển trực tuyến tại đây http://tuyensinh.cdct.edu.vn/tructuyen