TT Họ và tên Chức vụ
1 Ông Hồ Thanh Tâm Phó hiệu trưởng
Giám đốc trung tâm
2 Ông Lê Trọng Phong Phó giám đốc trung tâm
3 Bà Nguyễn Thị Mai Tư Chuyên viên
4 Bà Trần Thị Thúy Diễm Chuyên viên
5 Ông Lê Nguyễn Nhật Nguyên Chuyên viên
6 Ông Trần Trí Nhân Chuyên viên
7 Ông Dương Kháng Chiến Chuyên viên