Tất cả sinh viên Trường Cao đẳng Cần Thơ khai báo về việc tiêm vaccine theo mẫu sau: https://forms.gle/kb8GfdeQtJtdAUVs7