Trường Cao đẳng Cần Thơ phối hợp với Trường Đại học Đồng Tháp khai giảng các lớp bồi dưỡng theo Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giáo viên Mầm non hạng III, Giáo viên Tiểu học hạng III vào lúc 7h30 ngày 08/5/2021 tại Giảng đường 1.