Trường Cao đẳng Cần Thơ phối hợp với Trường Đại học Đồng Tháp khai giảng các lớp bồi dưỡng theo Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giáo viên THCS hạng I, II, III, Giáo viên THPT hạng I, II, Giáo viên Tiểu học hạng I, II, III, Giáo viên Mầm non hạng II, III vào lúc 7h30 ngày 19/6/2021 tại Giảng đường 1.