Trường cao đẳng Cần Thơ thông báo danh sách học viên lớp Tiểu học hạng 3 khai giảng ngày 27/03/2021 còn thiếu điểm chuyên đề 5 ngày 15/05/2021, giảng viên Nguyễn Hữu Duyệt. Học viên vui lòng liên hệ giảng viên để bổ sung bài. Anh/Chị học viên vui lòng bổ sung kịp thời để sơm hoàn thành cấp chứng chỉ.

 Tải về lịch học: Nhấn vào đây 

 Tải về danh sách điểm: Nhấn vào đây 

 Tải về danh sách lớp Tiểu học hạng 3: Nhấn vào đây

 

 Danh sách điểm:

 Lịch học:

 Danh sách lớp tiểu học hạng 3: