Trường Cao đẳng Cần Thơ phối hợp với Trường Đại học Đồng Tháp dự kiến khai giảng các lớp bồi dưỡng theo Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giáo viên Mầm non, Giáo viên Tiểu học, Giáo viên THCS hạng I, II, III và Giáo viên THPT hạng I, II vào lúc 7h30 ngày 26/02/2022 tại Trường Cao đẳng Cần Thơ.

Bài viết liên quan: Mẫu đăng ký các lớp bồi dưỡng theo TC CDNN