Trường Cao đẳng Cần Thơ thông báo tuyển sinh bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học (TH), trung học cơ sở (THCS), trung học phổ thông (THPT) liên kết đào tạo với Trường Đại học Đồng Tháp như sau: Xem chi tiết

Đăng ký online tại đây: Đăng ký các lớp chứng chỉ ngắn hạng