Lệ phí xét tuyển được đóng sau khi thí sinh đăng ký thành công; Học phí được đóng khi thí sinh đến làm hồ sơ nhập học (Có thể đóng theo năm học hoặc theo học kỳ)

- Lệ phí xét tuyển ngành Giáo dục Mầm non: Lệ phí xét tuyển: 25.000 đồng/hồ sơ; Lệ phí thi năng khiếu: 300.000 đồng/hồ sơ

- Thông tin chuyển khoản:

+ Tên tài khoản: TRƯỜNG CAO ĐẲNG CẦN THƠ
+ Số tài khoản: 0111000208811
+ Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Cần Thơ
+ Nội dung chuyển khoản ghi: Họ và tên thí sinh; số CMND/CCCD; lệ phí thi NK và xét tuyển ngành GDMN 2021

Ví dụ: Nguyen Van A; 240345xxxx26; LP thi NK va XT nganh GDMN 2021

            

- Lệ phí xét tuyển các ngành đào tạo Nghề30.000 đồng/hồ sơ

- Thông tin chuyển khoản:

+ Tên tài khoản: TRƯỜNG CAO ĐẲNG CẦN THƠ
+ Số tài khoản: 0111000208811
+ Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Cần Thơ
+ Nội dung chuyển khoản ghi: Họ và tên thí sinh; số CMND/CCCD; LPXT ngành 2021

Ví dụ: Nguyen Van A; 240345xxxx26; LPXT QTKD 2021

 

- Học phí: Xem thêm https://tuyensinh.cdct.edu.vn/hsnh

            + Ngành Giáo dục Mầm non: Miễn phí

            + Ngành đào tạo Nghề: Xem chi tiết tại bài viết Quyết định thu học phí từ năm học 2017-2018 đến năm học 2020-2021
Xem chi tiết tại: http://tuyensinh.cdct.edu.vn