Lệ phí xét tuyển được đóng sau khi thí sinh đăng ký thành công; Học phí được đóng khi thí sinh đến làm hồ sơ nhập học (Có thể đóng theo năm học hoặc theo học kỳ)

- Lệ phí xét tuyển:

            + Ngành Giáo dục Mầm non: Lệ phí xét tuyển: 25.000 đồng/hồ sơ; Lệ phí thi năng khiếu: 300.000 đồng/hồ sơ

            + Ngành đào tạo Nghề: 30.000 đồng/hồ sơ

- Học phí:

            + Ngành Giáo dục Mầm non: Miễn phí

            + Ngành đào tạo Nghề: Xem chi tiết tại bài viết Quyết định thu học phí từ năm học 2017-2018 đến năm học 2020-2021
Xem chi tiết tại: http://tuyensinh.cdct.edu.vn