Thời gian phát hành hồ sơ xét tuyển và nhận hồ sơ nhập học của từng Đợt như sau:

- Đối với các ngành Giáo dục Mầm non

Đợt 1

Đợt 2

- Nhận hồ sơ xét tuyển: từ ngày 01/3/2021 đến 14/7/2021

- Thời gian thi môn Năng khiếu tại trường (Nhà học A1) đợt 1: lúc 06g45 ngày 05/8/2021

- Ngày xét tuyển: 20/8 - 22/8/2021

- Công bố kết quả tuyển sinh: 23/8/2021

- Nhận giấy báo trúng tuyển và làm thủ tục nhập học: 24/8/2021 - 01/9/2021

 Nếu còn chỉ tiêu

 

 

 

 

 

 

 

 

- Đối với các ngành đào tạo Nghề (ngoài Sư phạm)

Đợt 1

Đợt 2

- Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 01/3/2021 đến 05/8/2021

- Xét tuyển: 06/8/2021

- Công bố kết quả tuyển sinh: 07/8/2021

- Nhận giấy báo trúng tuyển và làm thủ tục nhập học: 09/8/2021 21/8/2021

- Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 09/8/2021 đến 30/8/2021

- Xét tuyển: 01/9/2021

- Công bố kết quả tuyển sinh: 03/9/2021

- Nhận giấy báo trúng tuyển và làm thủ tục nhập học: 06/9/2021 - 20/10/2021 


Xem chi tiết tại: http://tuyensinh.cdct.edu.vn

  1. Thông báo tuyển sinh CĐ chính quy ngành Giáo dục Mầm non năm học 2021 - 2022

  2. Thông báo tuyển sinh cao đẳng chính quy các ngành đào tạo Nghề năm học 2021 - 2022