Trường Cao đẳng Cần Thơ đang tuyển sinh năm 2021 - 2022 gồm hệ Sơ cấp, Trung cấp và Cao đẳng với 40 ngành:

 1. Giáo dục Mầm non - 51140201
 2. Việt Nam học - 6220103
 3. Tiếng Anh - 6220206
 4. Hệ thống thông tin - 6320201
 5. Marketing - 6340116
 6. Tài chính doanh nghiệp - 6340201
 7. Tài chính ngân hàng - 6340202
 8. Tải chính tín dụng - 6340203
 9. Kế toán - 6340301
 10. Quản trị văn phòng - 6340403
 11. Quản trị kinh doanh - 6340404
 12. Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ - 6340417
 13. Dịch vụ pháp lý - 6380201
 14. Tin học ứng dụng - 6480205
 15. Quản trị mạng máy tính - 6480209
 16. Thiết kế trang web - 6480214
 17. Công nghệ kỹ thuật xây dựng - 6510103
 18. Công nghệ kỹ thuật môi trường - 6510421
 19. Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước - 6510422
 20. Công nghệ may - 6540204
 21. Quản lý xây dựng - 6580301
 22. Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - 6810101
 23. Bảo vệ môi trường đô thị - 6850104
 24. (Trung cấp) Thư viện - Thiết bị trường học - 5320207
 25. (Trung cấp) Văn thư hành chính - 5320301
 26. (Trung cấp) Hành chính văn phòng - 5320305
 27. (Trung cấp) Tài chính - Ngân hàng - 5340202
 28. (Trung cấp) Kế toán hành chính sự nghiệp - 5340307
 29. (Trung cấp) Pháp luật - 5380101
 30. (Trung cấp) Công nghệ kỹ thuật phần mềm máy tính - 5480106
 31. (Trung cấp) Tin học ứng dụng - 5480205
 32. (Trung cấp) Quản trị mạng máy tính - 5480209
 33. (Trung cấp) Thiết kế và quản lý Website - 5480215
 34. (Trung cấp) Du lịch lữ hành - 5810101
 35. (Trung cấp) Hướng dẫn du lịch - 5810103
 36. (Trung cấp) Nghiệp vụ nhà hàng khách sạn - 5810205
 37. (Trung cấp) Quản lý tài nguyên và môi trường - 5850103
 38. (Sơ cấp) Nghiệp vụ lễ tân
 39. (Sơ cấp) Nghiệp vụ buồng
 40. (Sơ cấp) Hướng dẫn du lịch

Xem chi tiết tại: http://tuyensinh.cdct.edu.vn