Trường Cao đẳng Cần Thơ hướng dẫn sinh viên K47 nộp bảo hiểm như sau:

Căn cứ Kế hoạch số 111/KH-CĐCT ngày 06 tháng 4 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cần Thơ về việc Tuyển sinh năm học 2022 - 2023. Trường Cao đẳng Cần Thơ thông báo tuyển sinh cao đẳng chính quy các ngành đào tạo Nghề đợt 3 và đợt 4 năm học 2022 - 2023 như sau: Xem chi tiết

Căn cứ Kế hoạch số 111/KH-CĐCT ngày 06 tháng 4 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cần Thơ về việc Tuyển sinh năm học 2022 - 2023. Trường Cao đẳng Cần Thơ thông báo tuyển sinh cao đẳng chính quy các ngành đào tạo Nghề năm học 2022 - 2023 như sau: Xem chi tiết

Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lý thi tốt nghiệp THPT xem tại đây

 Thí sinh xem hướng dẫn nộp hồ sơ nhập học tại đây https://tuyensinh.cdct.edu.vn/hsnh