Chỉ mục bài viết

Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lý thi tốt nghiệp THPT xem tại đây


 

 

 

 

Những khuyến nghị và lưu ý

 


Hướng dẫn thanh toán bằng MOMO trên cổng thông tin Thi THPT Quốc gia năm 2022

 


Hướng dẫn thanh toán bằng BIDV trên cổng thông tin Thi THPT Quốc gia năm 2022