Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển trực tuyến theo cả 02 hình thức: Học bạ và Phiếu điểm

- Thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến tại địa chỉ http://tuyensinh.cdct.edu.vn/tructuyen

- Sau khi hoàn thành việc đăng ký, thí sinh đến Trường hoặc bưu điện gần nhất để gửi hồ sơ và đóng lệ phí xét tuyển.

Xem hướng dẫn chi tiết tại: Các bước đăng ký xét tuyển trực tuyến 2021
Xem chi tiết tại: http://tuyensinh.cdct.edu.vn