Đối tượng và điều kiện xét tuyển của các ngành như sau:

- Đối với các ngành đào tạo Giáo viên (Sư phạm):

            + Chỉ xét tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại thành phố Cần Thơ và tốt nghiệp THPT tại địa phương.

            + Bắt buộc phải dự thi năng khiếu theo lịch công bố trên website Tuyển sinh Cao đẳng Cần Thơ

- Đối với các ngành đào tạo Nghề (ngoài Sư phạm): Thí sinh trong cả nước đã tốt nghiệp THPT hoặc tốt nghiệp THCS đã hoàn thành chương trình THPT/TC chuyên nghiệp.


Xem chi tiết tại: http://tuyensinh.cdct.edu.vn